Curierul fiscal

Deductibility of expenses from writing-off bad debts
Citeste varianta in limba romana

Info tax no. 32, July 2013 The present article enlarges upon the tax deductibility of expenses from writing-off bad debts, including the related VAT, given the more severe financial blockage existent at the level of many private companies and which reacts on their commercial partners, leading to a domino effect throughout the entire economy. 1. Economic considerations Although the local …

Sediul fix în perspectiva TVA

Curierul Fiscal, Iulie 2011 – Importanţa stabilirii existenţei unui sediu fix din perspectiva TVA derivă din prevederile Codului fiscal cu privire la locul prestării serviciilor şi la persoana obligată la plata TVA, criteriile de stabilire a existenţei sediului fix făcând subiectul unor îndelungi dezbateri la nivelul UE şi cazuri ale Curţii Europene de Justiţie. Articolul de faţă îşi propune să evidenţieze reglementările legale în vigoare cu privire la criteriile de stabilire a existenţei sau inexistenţei sediului fix din perspectiva TVA şi să aducă în discuţie unele probleme privind claritatea acestor criterii.

Contracte de construcții: prestare de servicii sau livrare de bunuri?

Curierul Fiscal, Mai 2011 Datorită complexităţii şi varietăţii lucrărilor derulate de un antreprenor, persoană juridică nerezidentă, în cadrul contractelor de construcţii (ex. livrarea unei unităţi de producţie la cheie) ne punem problema obligativităţii şi modului de raportare a acestor operațiuni în declaraţia recapitulativă privind tranzacțiile intracomunitare. În articolul de faţă nu ne propunem să evaluăm eventuala stabilire în România a …

Fiscalitatea avantajelor de natură salarială

Curierul Fiscal, Martie 2011 Două sunt în opinia autorului minusurile principale ale sistemului fiscal actual: întârzierile la rambursarea TVA și costul fiscal ridicat al forței de muncă.  Dacă asupra întârzierilor la rambursarea TVA nu am ezitat să trag semnale de alarmă ori de câte ori am avut ocazia, în cele ce urmează doresc să mă opresc asupra fiscalității salariilor.  Aceasta …

Avantajele utilizării amortizării accelerate (2)

Curierul Fiscal, Februarie 2011 Prin mecanismul său de aplicare, amortizarea accelerată nu rezultă într-o reducere a fiscalităţii.  Este în schimb o importantă pârghie de amânare a acesteia, cu impact benefic asupra fluxurilor de trezorerie.  Pe de altă parte, comparativ cu amortizarea liniară, amortizarea accelerată creează pe termen scurt un excedent de cheltuieli, care lezează interesul asociaţilor, categorie orientată spre obţinerea …

Avantajele utilizării amortizării accelerate (1)

Curierul Fiscal, Februarie 2011 Prin mecanismul său de aplicare, amortizarea accelerată nu rezultă într-o reducere a fiscalităţii.  Este în schimb o importantă pârghie de amânare a acesteia, cu impact benefic asupra fluxurilor de trezorerie.  Pe de altă parte, comparativ cu amortizarea liniară, amortizarea accelerată creează pe termen scurt un excedent de cheltuieli, care lezează interesul asociaţilor, categorie orientată spre obţinerea …

Rambursarea TVA către persoane din alte state membre

Curierul Fiscal, Ianuarie 2011 Ne-am confruntat în ultima perioadă cu o serie de situații în care autoritățile fiscale au refuzat, pentru varii motive, mai mult sau mai puțin întemeiate, rambursarea TVA către persoanele impozabile nestabilite în România, dar stabilite în alte state membre.  Întrucât considerăm că, în cele mai multe dintre situații, refuzul rambursării taxei stă pe argumente nelegale sau …

Tratamentul fiscal aplicabil dobânzilor plătite către Germania

Curierul Fiscal, Decembrie 2010 În acest număr doresc să aduc unele clarificări în ceea ce privește tratamentul fiscal aplicabil în România dobânzilor plătite unui rezident fiscal al Germaniei.  Analiza se bazează în principal pe prevederile Legii nr. 29/2002 privind ratificarea convenției dintre România și Germania pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital (Convenția) și, …

Fondul pentru protecția socială a lucrătorilor din construcții

Curierul Fiscal, Noiembrie 2010 Am decis să abordez în această ediție unul din acele subiecte lăsate deoparte, pe care legiuitorul nu simte nevoia să le reglementeze corespunzător dar care, datorită intereselor financiare contrare pe care le stârnește pe piață, revine cu regularitate în atenția mediului de afaceri.  Este vorba despre contribuția la fondul pentru protecția socială a lucrătorilor din construcții, …

TVA la vânzarea clădirilor dezafectate

Curierul Fiscal, Septembrie 2010 Acest articol aduce în prim-plan două greșeli întâlnite frecvent în tranzacțiile cu clădiri dezafectate în acele situații în care, la momentul tranzacției, părțile cunosc faptul că clădirile existente urmează a fi demolate în vederea construirii de către cumpărător a unor clădiri noi pe terenul astfel eliberat. 1. Regimul de impozitare Concret, în condițiile în care părțile …