Noi reglementări privind declararea bonurilor fiscale în D394
Read the English version

InfoTax nr. 37, Septembrie 2013

Ordinul nr. 2986/09.09.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 582/13.09.2013, lămurește pe cale oficială problema declarării bonurilor fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate (bonuri fiscale a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro și pe care furnizorul a menționat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului).

Astfel, conform Ordinului, aceste bonuri fiscale nu se vor declara în declarația D394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național” începând cu operațiunile efectuate pe teritoriul național în luna august 2013. Excluderea de la declarare a bonurilor fiscale va fi valabilă până la data de 31 decembrie 2014.

Această reglementare vine în contradicție cu opinia inițială a autorităților fiscale, care prin Circulara nr. 1090625/27.05.2013 publicată pe site-ul oficial, confirma la acea dată obligația declarării acestor bonuri fiscale în declarația D394.