Noi modificări ale Codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2014
Read the English version

InfoTax nr. 42, decembrie 2013

OUG nr. 111/18.12.2013, publicată in Monitorul Oficial nr. 809/19.12.2013, aduce două noi modificări importante la Codul fiscal, în materie de TVA și accize.

I. În materie de TVA

Sistemul de TVA la încasare devine opțional începând cu 1 ianuarie 2014, legiuitorul stabilind procedura aplicabilă în vederea transferului de la aplicarea obligatorie la aplicarea opțională a sistemului TVA la încasare.

Persoanele impozabile care la data de 1 ianuarie 2014 aplică sistemul de TVA la încasare pot solicita oricând în cursul anului 2014 trecerea la sistemul „normal” de TVA, prin depunerea unei notificări la autoritățile fiscale. În acest caz, sistemul „normal” de TVA devine aplicabil începând cu data de 1 a perioadei fiscale următoare depunerii notificării.

De asemenea, se elimină obligația persoanelor impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare de a colecta TVA în a 90-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, pentru facturile de livrări de bunuri/prestări de servicii neîncasate până la acest termen.

II. În materie de accize

Se amână majorarea accizei pentru motorină și benzină până la data de 1 aprilie 2014.